Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka
För vårdenheter
Det är inte längre möjligt att beställa nya program.

Med anledning av den pågående pandemin av coronavirus vill vi informera beställare och kulturutövare av det beställningsbara kulturutbudet. 

Kulturförvaltningen avbokar all programverksamhet i vård och omsorg till och med 31 december 2020.  

Berörda kulturutövare får arvoden för de inbokade program som inte kan genomföras fram till 31 december. Den tidigare ersättningsperioden 30 november är alltså förlängd. Dessa hanteras som avbokning. Inga ombokningar görs i nuläget.

Kulturutövare: Arvodesunderlagen (ingen vidimering behövs) och fakturorna skickas till kulturförvaltningen ”som vanligt”. Faktureringsreglerna har inte ändrats. Fakturering av programmen godkänns endast efter programdatumet har passerat.

Betalande beställare:  Ingen kostnad kommer att faktureras för uteblivna program.

Det viktigaste just nu är att stoppa smittspridning, och vi hoppas att ni förstår denna åtgärd. Kontakta oss utbud.kultur@sll.se om ni har frågor.

Klicka på rubrikerna för att få tidigare information om varje steg i bokning.
 

Innehållsansvarig: Renée Roslycke
Sidan uppdaterad: 2020-11-26
Grundförutsättningar
 • Utbudet på den här webbplatsen riktar sig till de som vistas en längre tid inom vården i Stockholms län. 
 • Region Stockholms vårdenheter kan beställa helt utan debitering.
 • Kommuner och övriga huvudmän kan beställa till en reducerad kostnad som är 50% av priset.
 • Vid blandat huvudmannaskap eller vårdenheter där Region Stockholm köper platser får man betala enligt proportionella procentsatser.
 • Region Stockholm subventionerar verksamheten med offentliga medel för att verka för en utveckling av kulturens hälsofrämjande effekter. 
 • De offentliga medlen budgeteras årligen. Formellt beslut tas av kulturnämnden.
 • Längd på programmen som är angivna är cirkatider.
 • Diskutera önskemål om annan längd på programmet med kontaktpersonen. 
 • Beställare kontaktar artist innan Mina önskemålet skickas in till kulturförvaltningen.
 • Varje vårdenhet kan beställa upp till åtta program/föreställningar med musik/teater/dans och upp till tio workshops per år.
 • Beställningar kan inte göras till personalkonferenser, fester eller likande.
Så gör du en beställning

Var ute i god tid!

 • Kontakta gruppen och preliminärboka ett datum.
 • Let upp det valda programmet i utbudet.
 • Lägg till programmet i dina önskemål genom att klicka på den gröna knappen "Lägg till i Mina önskemål".
 • Gå vidare, skriv in dina uppgifter och skicka in ditt önskemål.
 • Vi fakturerar er som är betalande beställare månadsvis, se till att ange rätt fakturauppgifter innan ni skickar in era önskemål.
 • Via mejl från oss får du en kopia på ditt önskemål. Efter ärendet är handlagt får du senare en definitiv bekräftelse. Observera att bokningen är definitiv först när du fått bekräftelsen med bokningsnumret. Bokningsbekräftelsen kan dröja upp till två veckor.
 • Kontrollera att bekräftelsen stämmer med önskad grupp, dag och tid.
Så går genomförandet till
 • Du som beställer programmet ska se till att det är väl förankrat hos personalen, eftersom programmen är beroende av personalens närvaro.
 • Till hjälp att påannonsera ett program finns affischer till alla program. Det finns en ifyllnadsbar ruta där du kan skriva egen text, till exempel tid och plats. Du kan ladda ner affischerna på programmens egna sidor på denna webbplats.
 • Ta kontakt med kulturutövaren före bokat datum för att säkra att allt är rätt förberett.
 • Det ska finnas en kontaktperson på plats som tar emot kulturutövarna. 
 • Personal ska vara behjälplig om någon vårdtagare behöver assistans under programmets gång.
 • Kulturutövarna har med sig ett arvodesunderlag som ska skrivas under av någon i personalen efter utfört program.
 • Läs mer om förberedelser under tekniska upplysningar på programmens egna sidor på denna webbplats.
 • Återbud senare än tre vardagar före bekräftat datum debiteras enligt prislistan.
Efter programmet
 • Fyll i och skicka in utvärderingsblanketten, som du hittar genom att klicka här.
Du måste logga in för att kunna beställa. Kontakta Kulturförvaltningen kiv@kultur.sll.se för inloggningsuppgifter.