Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 569-569
Skolbio_1
Om skolbio


Skolbio är filmvisning för elever på biograf under skoltid. Skolbio arrangeras traditionellt av kommuner, men samtidigt är skolbio frivilligt att arrangera, vilket gör att vissa kommuner inte erbjuder skolbio. Vid sidan av kommuner arrangerar även biografer och filmfestivaler regelbundet skolbio i Stockholms län vilket ger en möjlighet för elever även i kommuner utan kommunal skolbio att se film på biograf på skoltid. 

Vilka som får gå på skolbio varierar mellan kommunerna. I vissa kommuner går alla elever på skolbio varje år, i andra är det upp till skolan att boka in klasser på föreställningar.

Detta är Skolbio

Eftersom skolbioverksamheter kan se väldigt olika ut har filmkonsulenterna i Region Stockholm valt följande definition för skolbio:

  • Filmvisning för elever på skoltid som är en del av undervisningen.
  • Filmvisningen sker i en för ändamålet avsedd lokal och inte i skolan/klassrummet
  • Filmvalet är gjort utifrån kvalitet och tematik så att skolan kan arbeta pedagogiskt med visningen som underlag
Varför är Skolbio bra?

Filmkonsulenterna ser att skolbion fyller flera funktioner:

  • Som en del i att lära och förstå filmens språk
  • Visa att filmen är ett starkt medium för att förmedla olika berättelser ur olika perspektiv
  • Filmvisningen ger barn och unga möjlighet att besöka den lokala biografen och/eller kulturhuset och lär dem att uppleva kultur tillsammans i en kvalitetsmässigt överlägsen miljö
  • Visningarna är ett sätt att stödja den lokala biografen
Vilka arrangerar Skolbio i Stockholmsregionen?

2018 arrangerar 15 av Stockholms läns 26 kommuner skolbio. Vid sidan av den kommunala skolbion arrangerar även några filmfestivaler som Tempo, CinemAfrica och Stockholm Filmfestival Junior skolbio. FilmCentrum arrangerar Festival för Mänskliga Rättigheter (MRF) varje år för skolor och elever. Några biografer arrangerar också skolbio i egen regi, till exempel Sollentuna Bio, Tellus Bio och Folkets Bio Zita.

Hur startar vi upp Skolbio?

Film Stockholm erbjuder konsulentstöd för kommuner och andra aktörer som vill starta skolbioverksamhet. Ta kontakt med vår visningskonsulent för mer information.

Fundera på vad ni vill uppnå med skolbioverksamheten. Vilka filmer ska visas, och var? Vilka årskurser och skolor ska utbudet rikta sig till? Hur kopplas utbudet till skolans verksamhet under terminen? Hur följer vi upp visningarna i klassrummet?

Gratis lärarhandledningar

Filminstitutet har ett stöd för uppstart av skolbioverksamhet. Stödet kan sökas under en treårsperiod. Läs mer på Filminstitutet

Till många filmer finns lärarhandledningar tillgängliga gratis via Filminstitutets webbplats. Handledningarna kan användas för att diskutera filmen eller koppla föreställningen till undervåningen. Filmkonsulenterna har också ett nätverk med filmpedagoger som kan hålla i samtal kring filmen i samband med visningarna.

Skolbiofrossa

Varje termin arrangerar filmkonsulenterna en inspirationsdag för skolbi, Skolbiofrossan. Välkommen att kontakta filmkonsulenterna för mer information och inbjudan.

2021-12-13 14:42
Du måste logga in för att kunna beställa. Kontakta Kulturförvaltningen kiv@kultur.sll.se för inloggningsuppgifter.