Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka

Animation i Bergmans kinematograf

Skapa film med hjälp av en iPad och animationslådan

Film är ett språk som talas i hela världen. En unik kombination av ord, bilder, rörelser och ljud med fantastiska möjligheter till kommunikation.

Under workshopen ANIMATION I BERGMANS KINEMATOGRAF får deltagarna arbeta praktiskt och skapa karaktärer och bakgrunder i papper. Dessa får liv med hjälp av stop-motion-animation, där illusionen av rörelse skapas. Deltagarna bestämmer själva vad som ska hända i filmen.

Workshopen avslutas med att filmen redigeras och ljudläggs. Målgruppen är barn såväl som ungdomar & vuxna.

DEN PEDAGOGISKA DESIGNBYRÅN grundades 2010 med stöd av Stiftelsen Framtidens kultur och har bland annat varit en del av lekterapin på Nya Karolinska Sjukhuset samt genomfört workshoppar i animation och filmskapande med personal inom neonatalvården.

Den drivs av FRIDA LINDBERG, ANNA-KARIN HOLTZ och HANNA ANDERSSON, alla tre utbildade på Konstfacks bildpedagogiska institution.

FAKTA

Workshopens längd: Cirka 60 minuter. Anpassas utifrån situationen.

Tekniska upplysningar: Den Pedagogiska Designbyrån tar med papper, pennor, saxar och övrigt material, iPads och animationslådor.

Det enda som behövs på plats är eluttag.

Övrigt: Gruppen arbetar två och två och turas om att åka ut.

KONTAKT

Frida Lindberg, 070-586 30 57

frida@denpedagogiskadesignbyran.se

www.denpedagogiskadesignbyran.se

Här kan du se exempel på färdig film: https://vimeo.com/272804062

Den pedagogiska designbyrån
AFFISCH

Till hjälp att påannonsera en kulturupplevelse finns färdiga affischer för alla program. Det finns en ruta där du kan skriva egen text, till exempel tid och plats. Affischerna går att skriva ut i både A4 och A3 samt i färg och svartvitt.

Du måste logga in för att kunna beställa. Kontakta Kulturförvaltningen kiv@kultur.sll.se för inloggningsuppgifter.