Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 571-571

Genom Kulturkatalogen kan kultursamordnare och andra arrangörer köpa föreställningar och skapande aktiviteter för barn och unga med subvention. De scenkonstföreställningar som subventioneras är beviljade stöd av kulturnämnden i Region Stockholm. Nytt för katalogen är musikutbudet som tidigare har ingått i Länsmusiken i Stockholm. De aktiviteter som erbjuds inom film och hemslöjd är inte subventionerade inom scenkonststödet, men det kan finnas andra möjligheter till stöd. Kontakta konsulenterna för rådgivning. 

Urvalet till subventionen/scenkonststödet sker i samarbete med representanter i länets kommuner, undantaget Stockholms kommun där ett annat subventionssystem gäller (se Kulans webbplats). 

Cirkus och dans

Scenkonststödet för cirkus och dans subventioneras via Region Stockholm. Önskemål om subvention skickas in av kultursamordnarna till cirkus och danskonsulenterna senast 15 oktober för speltillfälle under vårterminen och senast 15 mars för speltillfälle under höstterminen. Läs mer på denna webbsida om scenskonststöd för cirkus och dans.

Film

I katalogen finns utvalda skolbiotitlar och erbjudanden om filmworkshops med eget skapande inom rörlig bild. Subventionen för scenkonst gäller inte filmutbudet. Kontakta respektive kulturaktör för aktuella priser.

Hemslöjd

Katalogen innehåller erbjudanden om slöjd- och hantverksworkshops. Subventionen för scenkonst gäller inte slöjdutbudet. Kontakta respektive kulturaktör för aktuella priser.

Musik

2022 är en övergångsperiod eftersom Länsmusiken övergick till Region Stockholm från 1 januari och därför tillämpas till stor del samma system som tidigare för musikutbudet. Utbudet gäller både hösten 2022 och våren 2023. Priserna som anges i Kulturkatalogen är med subvention, 50 procent. Transport- och resekostnader betalas av musikkonsulenterna utom i några fall där artisterna kommer från andra regioner, då bakas rese- och eventuella logikostnader in i det subventionerade priset. Det enda som tillkommer på priserna är 25 procent moms. Utbudet för hösten 2022 kan bokas så länge det finns subventioner kvar. Senaste datum för att boka till våren 2023 är 14 november 2022. Efter det datumet försöker vi att tillgodose bokningsönskemål om subventionsmedel fortfarande finns kvar.

Musikproduktionerna bokas direkt hos kulturförvaltningen, Anita Bohlin Heggestad: anita.bolin-heggestad@regionstockholm.se.

Teater

Efter beslut om fördelning av scenkonststöd kan kommunerna från början av april se de teatergruppers föreställningar och projekt som fått stöd för kommande läsår här i Kulturkatalogen.

För att boka en föreställning eller workshop tar arrangören kontakt med grupperna direkt via de kontaktuppgifter som finns på respektive föreställnings produktionssida. Teaterföreställningar med scenkonststöd kan bokas löpande under året.

Vid bokning av många föreställningar av samma scenkonstgrupp maximeras antalet föreställningar till tio för den kommunen.

Geografisk spridning 

Regionen vill även garantera den geografiska spridningen över länet och vi har därför delat in länet i nord och syd enligt nedan. Av respektive scenkonstgrupps totala antal föreställningar måste minst 40 procent genomföras i den ena länsdelen, det vill säga i nord eller syd.

Norra länet är: Norrtälje, Sigtuna, Vallentuna, Österåker, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Järfälla, Sollentuna, Täby, Ekerö, Sundbyberg, Solna, Danderyd, Lidingö och Vaxholm.

Södra länet är: Nykvarn, Södertälje, Salem, Huddinge, Nacka, Värmdö, Botkyrka, Tyresö, Nynäshamn och Haninge.

Priser och bokning

Prisangivelserna i katalogen är bruttopriser, förutom beträffande produktionerna i musikutbudet som är nytillkommet och där priserna anges med subvention.

All bokning av kulturaktiviteter för barn och unga, utom för musik, ska stämmas av med kommunernas kultursamordnare. Kontakta oss om du är osäker på vem som är ansvarig i din kommun. 

Musikproduktioner bokas hos Anita Bohlin Heggestad, Region Stockholm och kan bokas även av förskolor och skolor direkt. 

2022-08-19 14:22
Du måste logga in för att kunna beställa. Kontakta Kulturförvaltningen kiv@kultur.sll.se för inloggningsuppgifter.