Hoppa till huvudinnehåll
I Kulturkatalogen presenteras föreställningar och workshops för barn och unga inom cirkus, dans, film, hemslöjd, musik och teater. För att komma med i katalogen behöver programmen vara av hög kvalitet, utförda av professionella utövare och erbjudas till alla kommuner i Stockholms län. Urvalsprocessen ser olika ut för de olika konstarterna. Region Stockholm subventionerar program inom vissa konstarter. Läs mer nedan om vad som gäller för respektive konstart.

Scenkonststöd är ett subventionsstöd för den professionella cirkusen, dansen, musiken och teatern riktad till barn och unga. Scenkonststödet ges till offentliga föreställningar samt skol- och förskoleföreställningar. Subventionen gäller i 25 av länets 26 kommuner. Stockholms kommun ingår inte utan har ett eget subventionssystem (det utbudet finns på kulan.stockholm). Förfarandet för Scenkonststödet ser olika ut för cirkus, dans, musik och teater. 

Cirkus och dans

För cirkus och dans gäller att en föreställning som fått offentligt stöd (från Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Stockholms stad eller Region Stockholm) automatiskt är berättigad till subvention.  

Har aktören inte fått offentligt stöd kan föreställningen ansöka om subvention genom en referensgrupp som tar beslut utifrån konstnärlig kvalitet och eventuellt komplement till övrigt utbud till exempel genre eller disciplin. Referensgruppen består av kultursamordnare, en representant från Dansistan/Cirkusistan samt cirkus- och danskonsulenterna. 

Läs mer på kultur.regionstockholm.se/scenkonst_cirkus_dans

Musik

På grund av Länsmusikens övergång till Region Stockholm görs en översyn under 2022 av hur kommande subventionerat musikutbud kommer att väljas ut från och med hösten 2023. Utbudet för hösten 2022 presenterades på en inspirations- och utbudsdag 15 mars 2022 på Musikaliska. Eftersom både urvals- och bokningssystem håller på att utvecklas och förändras, kommer vi i stort sett att behålla nuvarande utbud även våren 2023. Om du har en professionell musikproduktion och är intresserad av att komma med i Kulturkatalogen under det subventionerade musikutbudet för barn och unga, kan du tills vidare anmäla intresse till Susanne Rundberg Andersson, musikkonsulent. 

Läs mer på regionstockholm.se/verksamhet/Kultur/lanskultur/musik/for-musiker-och-artister/

Teater

Aktörer inom teater kan ansöka om Scenkonststöd via en blankett på kulturförvaltningens hemsida. Ansökan görs årligen och stödet betalas ut till den sökande aktören som sedan själv säljer till kommunerna. Nästa ansökningsomgång öppnar i augusti 2022 och avser läsåret 2023/2024. Bedömning och urval görs av kulturförvaltningens handläggare med stöd av kommunernas kultursamordnare.

Läs mer på kultur.regionstockholm.se/Scenkonststod

Film 

Eget skapande

Filmverksamheter, filmpedagoger och filmare i länet erbjuds att presentera program, till exempel workshops och filmanalyser, i Kulturkatalogen. För att få ditt utbud publicerat i katalogen behöver du vara professionell utövare inom filmområdet, vända dig till målgruppen barn och unga samt erbjuda dina program i hela Stockholms län. Ditt utbud ska också gå att boka löpande under en termin eller längre. Filmutbudet omfattas ej av scenkonststödets subventioner.  

Filmkonsulenterna uppdaterar och publicerar filmutbud två gånger per år. Är du som utövare intresserad av att presentera ditt utbud, anmäl intresse till  Linda Lindgren, filmkonsulent barn och unga.

Skolbio

Distributörer kan nominera sina aktuella skolbiofilmer för publicering i Kulturkatalogen, för att underlätta för skolbioarrangörer i kommuner. Skolbioutbuden omfattas ej av scenkonststödets subventioner. Under 2022 erbjuder dock filmkonsulenterna, som en del av en återstart efter pandemin, skolbioarrangörer att ansöka om 50 procent i subvention av filmhyran för de titlar som finns publicerade i katalogen.  

Filmkonsulenterna uppdaterar och publiceras skolbioutbud två gånger per år. Är du intresserad av att presentera ditt skolbioutbud i katalogen, kontakta Ulf Slotte, filmkonsulent visning och spridning.

Hemslöjd

För utbud inom hemslöjd är det möjligt att ansöka när som helst under året om att ingå som aktör i Kulturkatalogen. Ansökan granskas kvalitetsmässigt av hemslöjdskonsulenterna. Om ditt utbud inte tidigare ingått i katalogen, kontakta oss gärna för råd och stöd om utformning av erbjudandet. Hemslöjd omfattas ej av scenkonststödet. För frågor, kontakta Andreas Sohlberg, samordnare för hemslöjdskonsulenterna. 

 

 

2022-08-19 14:19
Du måste logga in för att kunna beställa. Kontakta Kulturförvaltningen kiv@kultur.sll.se för inloggningsuppgifter.