Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka
Om beställningsbart kulturutbud i vård och omsorg
Med anledning av corona

Med anledning av den pågående pandemin av coronavirus vill vi informera beställare och kulturutövare av det beställningsbara kulturutbudet: 

Kulturförvaltningen avbokar all programverksamhet i vård och omsorg till och med 31 december 2020.

Berörda kulturutövare får arvoden för de inbokade program som inte kan genomföras fram till 31 december. Dessa hanteras som avbokning. Inga ombokningar görs i nuläget.

Kulturutövare: Arvodesunderlagen (ingen vidimering behövs) och fakturorna skickas till kulturförvaltningen ”som vanligt”. Faktureringsreglerna har inte ändrats. Fakturering av programmen godkänns endast efter programdatumet har passerat.

Betalande beställare: Ingen kostnad kommer att faktureras för uteblivna program.

Det viktigaste just nu är att stoppa smittspridning, och vi hoppas att ni förstår denna åtgärd.

Kontakta oss på utbud.kultur@sll.se om ni har frågor.

Alla beställningar för 2020 är registrerade

Nu är inkomna beställningar av kulturprogram till vård och omsorg i Stockholmsregionen registrerade, drygt 1.200 program. De avsatta medlen för året slut är slut och bokningen är stängd. Vi kommer inte att öppna någon ytterligare beställningsomgång. Utbudet i katalogen kommer att ligga kvar på webbsajten som referens för den verksamhet som vill boka program direkt med artist utan subvention.

Kulturutbud för vård och omsorg upphör 2021

Region Stockholm har en lång tradition av att erbjuda patienter konst och kultur där de befinner sig. Kulturförvaltningens arbete med området kultur och hälsa har successivt ändrat inriktning under de senaste åren: till strategiska åtgärder inom området såsom metodutveckling, förmedling och förändrade arbetssätt, men också insatser av lite längre karaktär genom ett ökat projektstöd till kultur och hälsa.  

Syftet är att konst och kultur ska kunna bli en integrerad och naturlig del av vårdarbetet och att eftersträva kontinuitet. Som ett led i detta har det beställningsbara utbudet minskats till förmån för det strategiska arbetet som ger större mervärde flera vårdtagare. En effekt av denna förändring är att det beställningsbara utbudet inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form från och med 2021. Kulturförvaltningen fortsätter att arbeta med kultur och hälsa samt konst och offentlig gestaltning i olika vårdmiljöer.

Läs mer om Region Stockholms arbete med kultur inom vård och omsorg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa och Projektstöd kultur och hälsa.
 

Innehållsansvarig: Renée Roslycke
Text uppdaterad: 2020-11-26
Du måste logga in för att kunna beställa. Kontakta Kulturförvaltningen kiv@kultur.sll.se för inloggningsuppgifter.