Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 1010-1010

Tillgänglighet på Kulturkatalogen.sll.se

Region Stockholms kulturförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Kulturkatalogen.sll.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Kulturkatalogen.sll.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa bilder kan sakna alt-text.

 • Vissa länkar läggs in av utövare som visar upp sitt utbud och hur de presenteras är påverkad av dessa.

 • Vissa länkar läggs in av utövare som visar upp sitt utbud och hur de presenteras är påverkad av dessa.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa bilder kan sakna alt-text.

 • Sökrutan saknar input-taggning.

 • Det finns element som har lägre än 4,5:1 i kontrastförhållande.

 • Det finns inga hjälpmedel på webbplatsen för att förstora texten.

 • På vissa sidor kan bilderna vara för stora och därför kräver att användaren scrolla i två dimensioner.

 • Radavstånd är mindre än 1,5 på flera ställen. Styckeavståndet är detsamma som radavståndet.

 • Vissa länkar läggs in av utövare som visar upp sitt utbud och hur de presenteras är påverkad av dessa.

 • Vissa länkar läggs in av utövare som visar upp sitt utbud och hur de presenteras är påverkad av dessa.

 • Det saknas tydlig visuellt fokus när man hoppar mellan fokusobjekten på webbplatsen.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Markeringen för markerade länkar är otydliga.

 • Det finns element som har lägre än 4,5:1 i kontrastförhållande.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vissa länkar läggs in av utövare som visar upp sitt utbud och hur de presenteras är påverkad av dessa.

 • Vissa länkar läggs in av utövare som visar upp sitt utbud och hur de presenteras är påverkad av dessa.

 • Det saknas tydlig visuellt fokus när man hoppar mellan fokusobjekten på webbplatsen.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Radavstånd är mindre än 1,5 på flera ställen. Styckeavståndet är detsamma som radavståndet.

 • Vissa länkar läggs in av utövare som visar upp sitt utbud och hur de presenteras är påverkad av dessa.

 • Vissa länkar läggs in av utövare som visar upp sitt utbud och hur de presenteras är påverkad av dessa.

 • Det saknas tydlig visuellt fokus när man hoppar mellan fokusobjekten på webbplatsen.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 28 februari 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Region Stockholms kulturförvaltning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns en plan för att bygga en ny tjänst för detta och då kommer denna redogörelse inte längre vara aktuell.

Utövare som lägger in information om sina kulturaktiviteter gör detta via ett förenklat Drupal-gränssnitt som vi inte kan garantera lever upp till kraven som finns i lagen. Eftersom det handlar om ett begränsat antal användare som kulturförvaltningen har personlig kontakt med samt att en ny lösning innebär att vi inte längre kommer använda denna lösning bör det anses som oskäligt betungande att uppdatera. Att göra en analys Drupals back-endgränssnitt är i sig ett stort arbete och denna redogörelse är därför endast fokuserad på själva webbpaltsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Kulturkatalogen.sll.se.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020.

Utvärderingsrapport

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.

2020-09-29 09:17
Du måste logga in för att kunna beställa. Kontakta Kulturförvaltningen kiv@kultur.sll.se för inloggningsuppgifter.